Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn TMĐT vbabycare.com bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ Khách hàng. Đây là các thông tin mà vbabycare.com, cần Khách hàng cung cấp khi mua hàng và VBCare sử dụng nhằm liên hệ xác nhận, đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn TMĐTvbabycare.com sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

 • Cung cấp các sản phẩm đồ chơi đến Khách hàng.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và Sàn TMĐT vn.
 • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại vbabycare.com.
 • Sàn TMĐT có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng

 • Công ty TNHH Chăm Sóc Trẻ Em Việt
 • Trụ sở chính: 390/2 Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò Vấp, Tp.HCM, Việt Nam
 • Địa chỉ liên hệ: 390/2 Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò Vấp, Tp.HCM, Việt Nam
 • Điện thoại: 028 38310185

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên vbabycare.com được vbabycare.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của vbabycare.com . Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. VBCare cam kết:

 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, VBCare sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.